Aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar